مهران بهشتی
کوچ سازمانی و خودشکوفایی فردی
دکترای مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژیک
دارای مدرک ACTP در کوچینگ
داراي تاييديه PCC از فدراسيون جهاني كوچينگ ICF
دارای مدرک کوچینگ گروهی از آکادمی کوچینگ فارسی زبانان
دارای مدرک کوچینگ مدیران از MPT اتریش و anccp ایتالیا
مدرس و منتور مهارتهای کوچینگ
کوچ سازمانی در فولاد مبارکه اصفهان
کوچ سازمانی فولاد هرمزگان
کوچ سازمانی در شرکت های کروز، مپنا، پدیده شیمی و چندین سازمان معتبر دیگر
کوچ سازمانی در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان
ارزیاب مهارتهای کوچینگ سازمان فنی حرفه ای
 
.
فرم ثبت نام کوچ
بهشت در دستان توست